MOBILE SIKTEVERK

 

*  Vogn  CNC     design  med transport  bredde  over  gangveier    2995mm  i Norge, 3095mm i Sverige.

*  To  akslet   demonterbar  luft - boggi,  med  ISO- containerfester.

*  Sikt      ASF1425  TD  - tredekk  for  sirkulasjon  over  kon-knuser, og  ett  ferdigprodukt.

*  Fraksjoneringssikt    ASF 318 TD -  tredekk   for  fire  ferdigfraksjoner, 0-5mm,5-8mm,8-11mm  11-16mm.

*  Hydrauliske  støttebein,  hydraulisk  hev  og  senk  av  fraksjoneringssikten.

*  El-skap  for  betjening  av  2  sikter  og  7  transportører.

 

Link  til  Sikteverk-layout

 

 

Link  til  målskisse  for  transport