CRUSHER  NORDIC  CO  AS   har  inngått  samarbeidsavtale  med   LIKO-S  AS,  Slakov   i   Tsjekkia.

Dette   gir  oss  tilgang  til  Tsjekkisk  tradisjon  innenfor  stålarbeid,  de  beste  til  å sveise,  de  beste  innenfor   platearbeid,  laser - og  vannskjæring , maskinering, overflate  bearbeiding  og lakkering  ,  med  fokus  på   grønn  profil.   

Økt  konkurransekraft ,høy kvalitet ,  fornuftig  prising.

 LIKO-S   i  produksjon