CRUSHER NORDIC selger og priduserer utstyr til knuse-og bergverks industrien, total løsninger med tegning og prosjektering.

Meka Crushers, Ankara er bedriftens hovedleverandør og leverer egne løsninger, innefor knusing, sikting transportører og mobile løsninger og produserer CRUSHER NORDIC egne produkter.
CRUSHER NORDIC har utviklet spesial trailere som kan flat-pakkes for container transport. De er tilpasset kon-knusere,  VSI-knusere ( Vertikale impaktorer ) og Mobile vindsikter fra 75 - 150 TPH for opp til 0-5,0mm.  inngående materiale.  
Vi forsetter produksjon av fagverks band til mobilt bruk fra B500 - B1600 i lengder opp til 20m. fagverk seksjoner fra 2-12m.

CRUSHER NORDIC er forhandler for VAN TONGEREN Amerika LLC, PA og prosjkterer og leverer mobile stasjonære løsninger for produksjon av fillerredusert tilslag til beton og asfalt fra knuste bergarter.  Vi tilbyr også løsninger for produksjon med kontrollert overstørrelse for korngradering  0-500 mikron.

CRUSHER NORDIC har i 2018 levert  to VINDSIKTE - anlegg; ett i BEKAA Vally ( Libanon ) 150 TPH  og et VAN TONGEREN anlegg i Norge - 30TPH.                                                                                                     300m.-MEKA B1000 transportør til Skips-laster, og totalt 10 sikter og knusere for stasjonære  og mobile anlegg.