CRUSHER  NORDIC CO AS   er  agent  i Norden  for Van Tongeren  America  LLC.

Produktene  er  innenfor  vindsikting  av  sand  fra knust  berg.  Material mindre  enn typisk 0-5,0mm   siktes  med  luft  i  3  fraksjoner   fra typisk  0-63  mikron  Filler, Finsand  ( Mortar ) typisk  80% mindre enn   600 mikron, og  sist  filler  redusert  sand  fra  3-8  %  fillerinnhold alt  etter  bruk    mindre  enn 2,0mm   eller  typisk  mindre  enn  5,0mm. 

Anleggene  prosjekteres  av Von Tongeren  og  CRUSHER  NORDIC  CO  AS  i fellesskap.   

Kapasiteten  så  langt   er   inngående  mengde  150  tph, men    det  er også  prosjektert  ett  anlegg  med  utvidelse  til  300 tph  inngående  material 0-5,0 Limestone. 

  

Vindsikting  er  en  miljøvennlig  metode med  filtrering  av  avgangsluften.    Prosessen er  imidlertid  avhengig  av tørt  materiale  fra  0,5%  til  1,5%

Vanlige  maskiner  i  prosessen  er  for  grov knusing , sekundær knusing  og  VSI -impactor  -  stein  mot  stein kammer - for få en  best  mulig kubisitet  på  materialet  og  økning  av sandmengden.

Sand  av  knuste  materialer  er  i  stor  fremgang  over  hele verden  , da  mengden  natur sand  reduseres  kraftig  innenfor  en  akseptabel  transport  avstand.

Undertegnede  startes  med  vindsikting    2002  og  levert  5  anlegg  og    har  nå  tre  anlegg i  planlegginga  og  oppføring. 

 

 

    

 

 

  • Libanon 2018

    Libanon 2018

  • Classifier SystemsVan Tongeren developed three models of air classifier in 1958, using knowledge of air flow gained through the earlier development of cyclones. The equipment is used to classify particles into different size ranges (as opposed to a cyclone, which is designed to collect particles of all sizes).

    Classifier SystemsVan Tongeren developed three models of air classifier in 1958, using knowledge of air flow gained through the earlier development of cyclones. The equipment is used to classify particles into different size ranges (as opposed to a cyclone, which is designed to collect particles of all sizes).

  • CRUSHER NORDIC har i 2018 levert to VINDSIKTE - anlegg; ett i BEKAA Vally ( Libanon ) 150 TPH og et VAN TONGEREN anlegg i Norge - 30TPH.

    CRUSHER NORDIC har i 2018 levert to VINDSIKTE - anlegg; ett i BEKAA Vally ( Libanon ) 150 TPH og et VAN TONGEREN anlegg i Norge - 30TPH.